Neurologiczne skutki alkoholizmu

Spożywanie alkoholu okazjonalnie w małych ilościach nie zagraża naszemu życiu, należy jednak pamiętać, że w sidła nałogu można wpaść niezwykle łatwo. Problem pojawia się, gdy na zakończenie dnia normą jest kieliszek wina czy małe piwo w ramach odreagowania ciężkiego dnia w pracy. Jest to pierwszy krok mogący doprowadzić organizm do nieodwracalnych w skutkach zmian neurologicznych. 
Znany warszawski neurolog, wyróżnia kilka zespołów objawowych, które występują u osób nadużywających alkohol:
• Otępienie, może wystąpić nawet przy spożyciu małej dawki etanolu. Następuje utrata świadomości w odniesieniu do danej chwili, towarzyszy mu krótkotrwała utrata pamięci, niezrozumienie co się dzieje wokół czy konieczność pomocy przy wykonywaniu najprostszych czynności.
• Psychoza alkoholowa jest kolejnym etapem po otępieniu. Zaburzenia zapamiętywania nasilają się, może wystąpić luka w świadomości, która stale się powiększa. Do tego dochodzą zaburzenia czucia czy osłabienie mięśni. Neurologowie zgonie stwierdzają, że już na tym etapie choroby, może wystąpić porażenie kończyn.
• Majaczenie drżenne nazywane potocznie białą gorączką jest najczęściej pojawiającym się objawem przy odstawieniu alkoholu po wielodniowym piciu. Występują podczas tego zespołu lęki, zaburzenia wzroku, słuchu oraz halucynacje.
• Urojenia, które w umyśle zdrowego człowieka nie występują zbyt często, objawiają się utratą kontroli nad zazdrością wobec partnera czy wyobrażenia o niewierności, co idzie w parze z mniejszą sprawnością seksualną alkoholika. Nie panuje wtedy nad myślami, krążącymi wokół zdrady swojej partnerki, zaczyna się etap kontrolowania, sprawdzania i w efekcie dochodzi do przemocy.
• Najgorszym neurologicznym zespołem objawów występującym u osób uzależnionych od alkoholu jest padaczka.

Występuje u osób, które podjęły walkę z chorobą, zaprzestały spożywania alkoholu. Niestety układ nerwowy jest już wyniszczony i po zaprzestaniu picia organizm na nowo musi nauczyć się funkcjonować bez stałego dawkowania trucizny. Pojawiają się skurcze mięśni, utrata przytomności, bezdech i utrata pamięci.

Alkoholizm jest bardzo poważną chorobą, której nie należy lekceważyć. Każdy lekarz neurolog stwierdza, że w zaawansowanym stadium choroby skutki na tle neurologicznym mogą być nieodwracalne a powrót do normalnego funkcjonowania niezwykle trudny. Bardzo ważne jest, aby już na samym początku uzależnienia znaleźć rozwiązanie i wyjście z nałogu.

Dodaj komentarz