Jak rozpoznać uzależnienie od alkoholu

Istnieje wiele symptomów, które świadczą o uzależnieniu od alkoholu. Jak donosi literatura, powinny wystąpić przynajmniej trzy spośród tych, które zostały opisane poniżej, aby można było zdiagnozować owe uzależnienie.

Jednym z najbardziej powszechnych, jest silna potrzeba spożycia alkoholu, która określana jest mianem głodu alkoholowego. Pragnieniu spożycia alkoholu zwykle towarzyszy rozdrażnienie, niepokój czy nasilające się napięcie. Pojawienie się głodu alkoholowego może ( ale nie musi ) być sprowokowane przez miejsca lub sytuacje, które mają związek z tym trunkiem. Ponadto, do wystąpienia natrętnej potrzeby spożycia alkoholu może przyczynić się wypicie niewielkiej jego ilości. Dotykamy tu problemu uzależnienia psychicznego. Wszystkie używki, w tym również alkohol wywołują tego rodzaju uzależnienie. Im częściej osoba uzależniona pije, tym uzależnienie jest silniejsze. Z kolei im silniejsze uzależnienie tym większa potrzeba jego spożycia.

Innym symptomem alkoholizmu jest zaburzona zdolność kontrolowania spożywanego alkoholu. Objaw ten może przejawiać się np. tym, że dana osoba wypija więcej, niż wcześniej sobie założyła. Co więcej, u osoby uzależnionej można obserwować tzw. objawy abstynencyjne. Należą do nich m. in.:

  • drżenie mięśni,
  • podwyższony poziom ciśnienia tętniczego,
  • tachykardia,
  • nudności,
  • biegunka,
  • rozszerzenie źrenic,
  • nadmierna potliwość,
  • bezsenność
  • zmiana nastroju (w kierunku jego obniżenia),
  • lęk.

Ponadto, osoba uzależniona od alkoholu spożywa go po to, by zapobiec wystąpieniu alkoholowego zespołu abstynencyjnego.

Do innych symptomów omawianego uzależnienia należy wzrost tolerancji na spożywany trunek, który przejawia się tym, że określona dawka nie przynosi oczekiwanego skutku. Powoduje to tym samym, iż osoba uzależniona decyduje się na spożywanie większych jego ilości.

Nie można nie wspomnieć tu o zaniedbywaniu wielu sfer życia, począwszy już nawet od zaniedbaniach w wyglądzie. Osoba taka jest tak zaangażowana w picie, że rezygnuje również z wszelkich przyjemności na koszt spożywanego alkoholu. U osoby uzależnionej zainteresowania sprowadzają się do alkoholu, do jego spożywania. Świat poza alkoholem dla niej nie istnieje. Wszelka energia oraz czas spożytkowany jest na zdobycie tej substancji.

Często bywa tak, że osoba uzależniona świadoma jest negatywnych następstw spożywania alkoholu. Mimo to, nie rezygnuje z tej „przyjemności”. Osoba taka doprowadza z czasem do zupełnej degeneracji zdrowia oraz psychiki.

Dodaj komentarz