Fazy uzależnienia od alkoholu

Literatura donosi o czterech fazach uzależnienia od alkoholu. Wraz z postępem uzależnienia staje się ono coraz bardziej widoczne, a co więcej jego skutki coraz bardziej odczuwalne zarówno dla osoby uzależnionej, jak i dla jej otoczenia.

Faza pierwsza określana jest mianem fazy wstępnej oraz nazywana jest tzw. „piciem towarzyskim”.

Okres ten w początkowym stadium przejawia się jako picie okazjonalne. Spożywanie alkoholu sprawia takiej osoby przyjemność, głównie dlatego, że uzyskuje ona swego rodzaju odprężenie emocjonalne. Wraz z upływem czasu trwania tej fazy wzrasta tolerancja oraz ochota na alkohol. Aby osiągnąć stan odprężenia, osoba taka spożywa coraz częściej i coraz więcej tego trunku.

Druga, to faza ostrzegawcza.

Charakteryzuje się ona tym, że alkoholik szuka okazji do picia, gdyż dzięki spożyciu tego trunku poprawia się jego samopoczucie i uwalnia od napięcia. Obserwuje się, iż osoba znajdująca się w tym stadium ma coraz większe zapotrzebowanie na alkohol. W przeciwieństwie do fazy pierwszej, tu alkoholik kończy rozpoczęte picie w momencie utraty kontroli nad sobą. Fazę tą charakteryzuje również to, iż osoba taka zaczyna pić potajemnie. Jej myśli krążą wokół picia. Z kolei jeśli znajdzie się w miejscu, gdzie dostępny jest alkohol, obserwuje się jego „chciwość”. Gdy do świadomości takiej osoby dociera to, że picie nie jest dla niego czymś normalnym, pojawia się u niego poczucie winy. Osoba ta unika rozmów na ten temat, zaczyna pić w samotności. Skutkiem tego jest izolacja społeczna.

Kolejną jest faza krytyczna, którą inicjuje utrata kontroli nad piciem, czyli niepohamowany głód alkoholowy.

U osób znajdujących się w tej fazie obserwuje się reakcję łańcuchową, która polega na tym, że picie nie kończy się na jednym kieliszku alkoholu. Spożyciu nieznacznej ilości alkoholu wyzwala przymus fizyczny, który skłania do dalszego picia. Mimo znacznego uzależnienia, alkoholik przekonuje siebie oraz otoczenie do tego, że panuje nad wszystkim. Faza ta jest jeszcze momentem, w którym osoba uzależniona może podjąć decyzję, czy w ogóle spożyje alkohol czy też nie. Oznacza to tym samym, iż możliwe są okresy abstynencji. Mimo to, życie takiej osoby zaczyna ograniczać się tylko do alkoholu. Coraz bardziej widoczna jest utrata kontroli nad piciem. Charakterystyczne dla tej fazy uzależnienia jest również to, że wydłużają się ciągi picia, z czym wiąże się zaniedbywanie obowiązków rodzinnych, absencja w pracy. Zdecydowanie pogarsza się stan zdrowia osoby uzależnionej.

Ostatnim etapem rozwoju uzależnienia jest faza przewlekła, zwana chroniczną.

Na tym etapie wydłużeniu ulegają okresy braku trzeźwości, które trwają aż do objawów zatrucia. Dla alkoholika przestaje istnieć wstyd. Nie ma znaczenia dla niego to, że upija się na ulicy, w pracy. Obserwuje się u niego degradację moralną, spadek funkcji intelektualnych. Znacznemu obniżeniu ulega tolerancja na alkohol. Czasem objawy zespołu abstynencyjnego przeradzają się w psychozy alkoholowe.

Dodaj komentarz