Definicja alkoholizmu

Alkoholizm to inaczej uzależnienie od alkoholu. Patologia ta zwana jest również chorobą alkoholową. Mówiąc o alkoholizmie mamy na myśli takie zaburzenie, które przejawia się utratą kontroli nad ilością oraz częstością spożywanych napojów alkoholowych. Alkoholik odczuwa wewnętrzny przymus jego spożycia. W przypadku tego uzależnienia mówi się o konieczności spożycia alkoholu o podłożu zarówno psychicznym jak i somatycznym. W pierwszym przypadku osoba uzależniona niemalże nieustannie odczuwa potrzebę spożywania tego napoju, co jest konsekwencją nieustannych myśli krążących wokół tego napoju. Nie oznacza to jednak, że nie ma ona już w swoim życiu okresów abstynencji. Otóż ma, i to nawet czasem względnie długie. Uzależniona osoba ma jednak świadomość, że po tym czasie będzie mogła znów się napić. Z kolei jeśli chodzi o somatyczny charakter uzależnienia- alkoholik pije, aby zapobiec wystąpieniu objawów abstynencyjnych. Są nimi np. drżenie mięśni, nadciśnienie tętnicze, bezsenność, wymioty czy biegunki. Alkoholizm często współwystępuje z innymi problemami. Często właśnie to on staje się przyczyną a niekiedy również skutkiem wielu patologii. Alkoholicy najczęściej przyczyniają się do wystąpienia zaburzeń życia rodzinnego. Wielokrotnie nadużywanie alkoholu powoduje rozpad rodzin. Ponadto, dość często wśród alkoholików obserwuje się problemy w kontaktach z innymi ludźmi. Problemy finansowe dotyczą także znacznej grupy alkoholików. Z kolei nieco ponad połowa z nich przyczynia się do wystąpienia przemocy w rodzinie. Poza problemami społecznymi, alkoholicy doświadczają również wielu chorób na podłożu psychicznym oraz fizycznym. W ostatnim przypadku wymienić należy schorzenia wątroby, nerek, żołądka czy serca. Osoby uwikłane w uzależnienie nie są pozostawione samym sobie. Istnieją bowiem stowarzyszenia osób, które pomagają uzależnionym. Do najpowszechniejszych należy grupa Anonimowych Alkoholików (AA). Poza nią wyróżnia się stowarzyszenia oraz grupy abstynenckie. Wsparciem objęte są również rodziny osób uzależnionych. Tu wymienić należy chociażby Al-Anon. Na koniec warto wspomnieć, iż samo słowo „alcoholismus chronicum” zostało wprowadzone przez Magnusa Hussa w roku 1849. Do osób zasłużonych w tej dziedzinie należy wymienić choćby Jellinka, który wskazał, a jaki sposób dochodzi do samego uzależnienia, oraz jak się ono pogłębia. Znaczenie ma również nazwisko Georga Villanta, który wymienił dwie konsekwencje alkoholizmu- śmierć albo abstynencję. Znaczące jest również klasyfikacja alkoholizmu, którą przedstawił Komitet Ekspertów dla Spraw Alkoholizmu Światowej Organizacji Zdrowia.

Klasyfikacja ta wyróżnia:

  • epizodyczne picie nadmierne,
  • nawykowe picie nadmierne,
  • nałóg alkoholowy,
  • alkoholizm inny i nieokreślony.

Dodaj komentarz