DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików

Trochę historii…

Pierwszą osobą, która w Polsce zaczęła mówić o problemach dorosłych dzieci alkoholików był Jerzy Mellibruda. Miało to miejsce w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Wówczas właśnie zaczęły powstawać pierwsze grupy samopomocowe DDA (dda.info.pl).

Dla kogo?

Skrót DDA oznacza stowarzyszenia, które zostały stworzone z myślą o osobach wzrastających w domach, w których przynajmniej jeden z rodziców był uzależniony od alkoholu. Wzrastanie w takim domu powoduje, iż osoby takie zdolne są do egzystowania w rodzinie, bowiem do tej trudnej sytuacji się przystosowały, natomiast trudno jest im żyć poza rodziną. DDA jest samopomocową grupą wsparcia, której działanie opiera się na bazie programu Dwunastu Kroków z ruchu AA. Oczywiście zostały one zaadaptowane specjalnie na potrzeby tego programu. Grupa ta opiera się na przekonaniu, iż dla „zdrowienia” najlepszy jest kontakt z osobami, które mają podobne problemy.

Jak to wygląda? Krótka charakterystyka metod pracy z DDA.

    1. Istnieją trzy metody pracy z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików: –

    2. terapia indywidualna,
    3. terapia grupowa,
    4. mityngi.

Pierwsza z metod, tj. terapia indywidualna polega na indywidualnych spotkaniach z terapeutą, w czasie których DDA rozmawia o swoich emocjach i trudnościach.

Terapia grupowa, jak sama nazwa mówi, polega na spotykaniu się DDA w grupach, które prowadzone są pod kierunkiem terapeuty. Tu, poza dzieleniem się swoimi przemyśleniami, przeżyciami, istnieje również możliwość prowadzenia prac w grupach.

Ostatnie z wymienionych to mityngi. W tym przypadku mamy do czynienia z pracą w programie 12 kroków DDA. Mityng to inaczej grupa samopomocowa. W czasie trwania takich spotkań, uczestnicy dzielą się między sobą swoim doświadczeniem, a także dodają sobie nadziei. Są dla siebie wzajemnym wsparciem na drodze życia z alkoholikiem, czy to ciągle pijącym, czy też już trzeźwym. Istotnym warunkiem, jaki należy spełnić jest anonimowość. Osoba uczestnicząca w mityngach nie może przekazywać osobom z zewnątrz informacji dotyczących spotkanych tam osób.

Inne stowarzyszenia

Poza DDA istnieją jeszcze AA, Al-Anon oraz Alateen.

    1. W przeciwieństwie do AA, w DDA nie chodzi o zaprzestanie picia, ale o „uzdrowienie” negatywnych skutków, jakie spowodowało dorastanie w rodzinie alkoholowej.

Uczestnicy Alateen są to osoby nastoletnie, które wychowywane są w domach z problemem alkoholowym. Grupy te prowadzona są przez terapeutę. Wielokrotnie bywa tak, że członkowie Alateen, tuż po osiągnięciu wieku dorosłego decydują się na uczestnictwo w grupach DDA.

Dodaj komentarz